Партньор:
Адвентната българска мреж@
Кой е онлайн
  • В момента има 1 посетител в сайта.

Бъдещето – разпечатана тайна

Има Бог на небесата, Който открива тайни (Дан. 2:28)

 Божията власт
Бог има власт над времето, пространството и над създанията Си. Той може и контролира всичко, може да предвиди всеки развой на всяка ситуация – никой и нищо не е в състояние да Го изненада (Дан. 2:20-22).
В Писанието пророкуват само Бог (дори когато е въплътен в Христос), пророците и апостолите, които са пратеници на Създателя (Амос 3:7; ІІ Петр. 1:21).

 Божията власт в пророчествата
В един сън, даден на вавилонския цар Навуходоносор ІІ Велики (царува 605-561 пр. Хр.), Бог показва развитието на световната история чрез Своята тайнствена способност да прониква в бъдещето (Дан. 2:31-36).

Значението на съня
Значението на съня е дадено чрез пророк Даниил (Дан. 2:36-45) и показва, че четири основни империи ще се появят, ще управляват и постепенно или внезапно ще загубят влиянието си.
Така се срещаме последователно с Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим, като последният се разпада на модерна Европа и няма да бъде обединен никога отново (Дан. 2:41-43). Да, на сцената се появяват Навуходоносор ІІ Велики, Кир ІІ Велики, Александър ІІІ Велики (Македонски), Павел-Емилий… и си отиват.
Сега наблюдаваме и живеем в една разделена, но правеща опити да се обедини Европа. Но пророчеството казва, че това няма да стане: Европа никога няма да има един единствен лидер, който да я управлява (Дан. 2:43,44). Нещо повече, тя ще отстъпи временното си господство на Божията вечна власт (Дан. 2:44).  (Тук е описано Второто пришествие на Исус в слава.)

 Цели на библейските пророчества
Библейските пророчества имат няколко цели:
1) да покажат и докажат, че Бог познава съдържанието, безсмислието и края на човешката история (Исая 46:9,10);
2) да открие на еврейския народ съдбата му, защото тя е свързана с неговите врагове – Еремия предсказва, че народите ще робуват на Вавилон 70 години (Ерем. 25:11).
3) да се уточни, че Бог ще се намеси драстично (веднъж и завинаги, окончателно) в човешката история и ще сложи край на човешкото господство, ще постави край на греха и на свързаните с него страдания (Дан. 2:44).

Надеждността на пророчествата
За да докажем надеждността на библейските пророчества, е необходимо да дадем факти:
1) Навуходоносор и Вавилон:“Ти си онази златна глава” (Дан. 2:38). Херодот представя Вавилон като полят със злато.  Народът е богат, живее в разкошни къщи и се наслаждава на пищни тържества; царете седят на златен трон, храната им се сервира в златни съдове, а те си служат със златни вилици, лъжици и ножове; светилищата са пълни с масивно злато – според Херодот една единствена статуя тежи повече от 23 700 кг (!);
2) Никой не може да предотврати изпълнение-то на пророчествата – Навуходоносор опитва да запази Вавилон, като го обгражда с тройни високи и дебели стени. Нищо не помага. Времето на Мидо-Персия идва – Кир ІІ Велики вече е пред стените на града и скоро ще влезе да допълни историята му;
3) Кир ІІ Велики е предсказан като победител над Вавилон около 200 години по-рано:”Така казва Господ на помазаника Си, на Кир, когото Аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не затворят портите. Аз ще ходя пред тебе  и ще изравня неравните места (…) Призовах те по името ти (…)  Аз те описах (…) за да познаят (…) че Аз съм Господ”  (Исая 45:1-6);
4) Когато изглежда, че пророчествата няма да се изпълнят, помнете:”Ако преди петдесет години някой бог беше предсказал бъдещето (…) персийския цар (…) или на македонския цар, нима те биха повярвали, че днес от персите, на които беше подвластен почти целият свят , ще остане само името им и че македонците, чието име едва ли знаеше някой, ще властват днес над света?” (ДЕМЕТРИЙ, гръцки философ от Фалерон – по-късно глава на антинската държава; виж В. С.СЕРГЕЕВ. История на древна Гърция, с. 405).

Не презирайте пророчествата
Апелиращият съвет на ап. Павел към древния и новия християнски свят е:”Пророчества не презирай-те!”. Божият мъж знае, че пророчествата са голяма сила за убеждаване на човешкия ум в истината за Бога, тъй като хората нямат способност да предскажат дори онова, което ще им се случи в живота (Яков 4:13-15).
 “Извикай към Мене и ще ти отговоря; и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш” (Ерем. 33:3).

Пастор Митко ДИМИТРОВ

Online Библия
Анкета

Колко често изследвате Библията

Резултати

Loading ... Loading ...
Статистика